Nhân vật phản diện – Chương 15.


✬ Anatolia Story ✬

Chương 15.

Edit: Thanh Uyên

【Thế giới trừng phạt thứ nhất kết thúc vì ngài đã tử vong, trong thế giới này, ngài hoàn thành nhiệm vụ cộng được thêm 40 điểm, nhưng vì đã chết nên trừ đi 200 điểm, hiện tại điểm tích luỹ là âm 130 điểm.

Bởi vì điểm đã là âm, nên thế giới công lược sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong toàn bộ kho số liệu phân loại.

Thế giới công lược thứ ba: Anatolia Story

Thân phận: Vương phi Nakia

Mục tiêu: Zannanza Hattusili.】Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 14.


✤ The Grudge ✤

Chương 14.

Edit: Thanh Uyên

Cũng may An Nhiêu biết Saeki Takeo bị nhốt ở đâu, vừa nghe thấy giọng nói của hệ thống trong đầu, cô lập tức đứng lên, phóng ra ngoài.

“Người bạn nhỏ, con muốn đi đâu?” Cảnh sát hình sự kinh ngạc đứng lên, nhưng An Nhiêu lại mắt điếc tai ngơ, mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Vị cảnh sát ý thức được có gì đó không đúng, để nữ cảnh sát bảo vệ Hayao, còn mình thì lập tức đuổi theo.

Lúc An Nhiêu vọt tới căn phòng cách vách thì thấy trước cửa còn có một người cảnh sát đang trông giữ, thấy An Nhiêu lo lắng xông tới khiến anh ta có chút giật mình.Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 12.


✤ The Grudge ✤

Chương 12.

Edit: Thanh Uyên

【Thế giới công lược thứ hai: RMS Titanic, nhiệm vụ thất bại, mở chi nhánh trừng phạt, ngài sẽ tiến vào một thế giới khủng bố đáng sợ do hệ thống phân loại.

Trong thế giới trừng phạt, hệ thống có thể ban bố nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nếu ngài hoàn thành, sẽ căn cứ vào độ khó dễ của nhiệm vụ mà nhận được điểm tương ứng, ngược lại cũng sẽ bị trừ đi số điểm tương ứng. Nếu ngài chết trong thế giới trừng phạt, sẽ bị trừ đi 200 điểm, lúc đó thế giới trừng phạt cũng sẽ kết thúc.

Thế giới trừng phạt thứ nhất: The Grudge.】

Read More »

Nhân vật phản diện – Chuyện tiếp sau này.


✧ RMS Titanic ✧

Chuyện tiếp sau này

Edit + beta: Thanh Uyên

Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 11.


✧ RMS Titanic ✧

Chương 10:

Edit + beta: Thanh Uyên

Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 10.


✧ RMS Titanic ✧

Chương 10:

Edit + beta: Thanh Uyên

Read More »

Nhân vật phản diện – Chương 9.


✧ RMS Titanic ✧

Chương 9:

Edit + beta: Thanh Uyên

Read More »